Fundacja Tradycyjna Zagroda

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Manasterz, podkarpackie

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" - z miłości do ludzi, kultury  i przyrody Pogórza Dynowskiego.

W praktyce nasze działania sprowadzają się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, szczególnie na Pogórzu Dynowskim (woj. podkarpackie).

To, co nas wyróżnia to łączenie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów we wspólnych pożytecznych inicjatywach takich jak np.

PomagamPtakom.pl - program czynnej ochrony dziuplaków rodzimych gatunków na terenach wiejskich. (Tutaj: ponad 300 zmontowanych i zawieszonych budek dla ptaków, ponad 200 zaangażowanych uczestników inicjatywy. Patronat honorowy: dr Andrzej G. Kruszewicz, www.pomagamptakom.pl). 

Dawne Odmiany / Tradycyjne Sady - program ochrony i przywracania danych odmian drzew owocowych. (Tutaj: 15 zidentyfikowanych tradycyjnych sadów pełniących formę banku genów "in situ", 6 szkółek dawnych odmian - warsztaty szczepień drzew - współrpraca z Arboretum w Bolestraszycach).

Skarby Dziedzictwa - promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego i rozwój zaangażowanej społecznie zrównoważonej turystyki na Pogórzu Dynowskim. (Tutaj: mural na stodole autorstwa Arkadiusza Andrejkowa, 9 utworzonych questów - wspópraca z Fundacją Questingu, www.questing.pl).

Jak na małą organizację - może i więcej niż "nie źle".

Pomóżcie robić nam więcej: www.tradycyjnazagroda.pl/wspieram