Fundacja Tradycyjna Zagroda

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Manasterz, podkarpackie

Fundację "Tradycyjna Zagroda" powołaliśmy z miłości do ludzi, kultury  i przyrody Pogórza Dynowskiego.

Głównie poprzez integrację międzypokoleniową (dzieci i seniorów) staramy się ocalić dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze wsi w tej malowniczej i mało odkrytej, części naszego kraju.

W wyniku współpracy dzieci i seniorów utworzyliśmy ścieżkę ekoedukacyjną i quest w temacie ratowania dawnych odmian drzew owocowych i tradycyjnych sadów (projekt dofinansowany z FIO w 2017 r.). Działania te dały początek utworzeniu lokalnego banku genów „in situ” dawnych odmian drzew owocowych.  Chcemy tą inicjatywę kontynuować i rozwijać.

Fundacja prowadzi również działania w obszarze edukacji ekologicznej połączonej z matematyką i nowymi technologiami. Dużą uwagę przywiązujemy do działań  wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z pogórzańskich wsi oddalonych od dużych ośrodków miejskich.  

Krok po kroku zbliżamy się do uruchomienia muzeum żywego w tradycyjnej suszarni owoców, którą Fundacja się opiekuje.

Ostatnio mocno też zaangażowaliśmy się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego na terenach wiejskich, zwłaszcza dzieci i seniorów.

Do 30 czerwca 2018 r. przeprowadzaliśmy zajęcia profilaktyczne dot. bezpieczeństwa drogowego pieszych oraz warsztaty z doskonalenia umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród ponad 150 uczniów ze szkól podstawowych na terenie powiatu przeworskiego (dotacja Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i ze Starostwa Przeworskiego).

Obecnie realizujemy projekt „Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach” dofinansowany przez PZU w ramach akcji „PomocToMoc”. Zajęciami warsztatowymi objętych zostanie ponad 350 uczniów ze szkół podstawowych Pogórza Dynowskiego. Uczestników zajęć nieodpłatnie wyposażymy w odblaski i ulotki profilaktyczne.

Nigdy nie ukrywaliśmy, że jesteśmy małą, lokalną Fundacją, która działa od projektu do projektu, „od dotacji do dotacji”, ale… pora to zmienić. To się możemy udać, tylko dzięki Twojemu zaangażowaniu.

W imieniu dzieci i seniorów z pogórzańskich wsi serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań. Dziękujemy w imieniu ludzi, którzy mają to poczucie piękna w sobie i na co dzień dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego tego pięknego skrawka Polski.