Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Przeciwdziałamy izolacji społecznej niewidomych i słabowidzących (w szczególności nowo ociemniałych i tracących wzrok), włączając jak największą liczbę osób z tego środowiska w nurt współczesnego społeczeństwa informacyjnego.
 
Definiujemy potrzeby osób niewidomych i słabowidzących oraz proponujemy im sposoby ich zaspokajania.
 
Wypracowujemy rozwiązania prawne, organizacyjne, metodologiczne i programowe w rehabilitacji, edukacji, w zatrudnieniu i innych dziedzinach.
 
Swoją działalnością staramy się dotrzeć do tych wszystkich, którzy interesują się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie rehabilitacji i kształcenia osób niewidomych i słabowidzących. Staramy się stwarzać warunki równego dostępu do informacji o współczesnych metodach rehabilitacji i samo rehabilitacji uniezależniając dostęp do tego rodzaju danych.


Prowadzimy listę dyskusyjną, na której można wymieniać się doświadczeniami, prezentować swoje poglądy, zgłaszać swoje propozycje w różnych sprawach ważnych dla środowiska, aby zapisać się na listę, kliknij tutaj.

Przy fundacji działa Zespół Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących. Oceniają oni sprzęt rehabilitacyjny w tym komputerowy, sugerują konstruktorom i producentom  dokonywanie ulepszeń, a niewidomym i słabowidzącym doradzają, jaki sprzęt byłby dla nich najbardziej odpowiedni.

W ramach Fundacji działa również Zespół ds. Opracowań Tyflograficznych, który pracuje nad udostępnianiem niewidomym i słabowidzącym planów miast, map poszczególnych krajów, kontynentów itp.
 
We współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracujemy nad przygotowaniem tzw. Kiosku Internetowego dla niewidomych i słabowidzących,  gdzie niewidomi i słabowidzący będą mieli internetowy dostęp do różnych tytułów dzienników, tygodników itp., wydawanych przez redakcje, które podejmą z nami współpracę.
 
.

Wpłaty

Ładuję...