Stowarzyszenie Transformator Kultury

Stowarzyszenie Transformator Kultury

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Przemków, dolnośląskie

Stowarzyszenie Transformator Kultury powstało z inicjatywy wolontariuszy, którzy w 2009 roku zapragnęli przekazywać kolejnym osobom ideę wolontariatu, jako sposobu na samorozwój, zdobycie doświadczenia zawodowego i świetną zabawę.

Działamy na rzecz i z młodzieżą, ponieważ ich problemy i potrzeby są nam najbliższe. Wspieramy młodych ludzi w rozwoju ich pasji i zainteresowań pozaszkolnych.

 
Promujemy rozwój wolontariatu w Polsce oraz zwiększamy zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne i kulturowe ich osiedla i miasta.
 
Kształtujemy w młodych ludziach postawy współodpowiedzialności za otoczenie.
 

Podczas naszych działań zauważyliśmy bardzo ważny problem, z którym borykają się młodzi ludzie w Polsce. A mianowicie brak wsparcia ze strony szkoły i innych instytucji zajmujących się edukacją młodych ludzi dla rozwoju ich zainteresowań pozaszkolnych. Zainteresowań, które często są widzialnymi przejawem ich talentów.

Dlatego też postanowiliśmy zająć się tym tematem i stworzyć Fundusz Stypendialny „Młodym na start”, który wspierałby młodych ludzi w ich rozwoju społecznym, kulturowym, naukowym i artystycznym dając im narzędzia, takie jak: stoły kreślarskie dla przyszłych architektów, dyktafony dla przyszłych dziennikarzy czy program graficzny dla przyszłego grafika. 
 

Czasami trzeba tak niewiele, aby osiągnąć wiele.

Wpłaty

Ładuję...