TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Dzieci z Trisomią 21

TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Dzieci z Trisomią 21

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Naszym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zespołem Downa i ich rodzinom w rehabilitacji, edukacji, wsparciu psychologicznym i inne.

 W miarę możliwości finansowych prowadzimy stałe konsultacje logopedyczne i pedagogiczne, cotygodniowe zajęcia na basenie i zajęcia rehabilitacyjne prowadzone pod kierunkiem doświadczonych rehabilitantów, hipoterapię, rytmikę, zajęcia sportowe dla młodzieży oraz zajęcia plastyczne. Z zajęć tych korzystają dzieci z całego województwa opolskiego.  

Proponujemy również indywidualną terapią logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Zajęcia z dzieckiem prowadzi pedagog specjalny, logopeda lub psycholog.  

Prowadzimy także grupy wsparcia dla rodziców.   Organizujemy również tradycyjne imprezy okolicznościowe jak Dzień Dziecka i zabawę Mikołajkową, a także wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.  

Obecnie naszym głównym celem jest modernizacja budynku, który otrzymaliśmy od miasta. W ośrodku chcemy stworzyć prawdziwe Centrum Aktywności i Rehabilitacji, w którym wspieranie rozwoju i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa prowadzone byłyby od urodzenia aż do dojrzałości (rehabilitacja ruchowa, konsultacje specjalistów, indywidualna terapia pedagogiczna, logopedyczna, wsparcie i pomoc dla rodziców, świetlica terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, różne formy zajęć pozaszkolnych).

Wpłaty

Ładuję...