Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Od lat nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez działalności w III sektorze. Nasze drogi życiowe prowadziły nas przez różne instytucje, zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie we wszystkich sektorach rynku, żeby teraz móc wspólnie wykorzystywać swój kapitał w działalności NGO. Naszym głównym mottem jest w grupie siła, stąd nasza otwartość na współpracę i wspólne realizowanie pomysłów, projektów, akcji. Od lat widzimy, że tylko wtedy wychodzą naprawdę ciekawe wydarzenia przynoszące założone rezultaty. Po latach pracy zaocznej wieczorami i w weekendy doczekaliśmy się własnego biura i możemy całą energię poświęcać na działania TWIKS.

Towarzystwo powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuje na aktywizację i poprawę życia grup wykluczonych. Założone zostało przez grupę ludzi, których życie i działania od lat ściśle wiązały się z organizacjami pozarządowymi. Posiadający różne doświadczenia członkowie TWIKS działają na szerokim obszarze aktywności społecznej. Korzystając z ich wiedzy TWIKS realizuje projekty zarówno kulturalne jak i społeczne. Do tej pory były to projekty żeglarskie, młodzieżowe, szkoleniowe, internetowe, aktywizujące.