Stowarzyszenie Uczy i Bawi

Stowarzyszenie Uczy i Bawi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sosnowiec, śląskie

Stowarzyszenie tworzą ludzie, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym w szczególności dzieciom przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Nasze działania kierowane są też na pomoc rodzinom w ciężkiej sytuacji, zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom starszym czy też matkom samotnie wychowujących dzieci. Jesteśmy młodą organizacją, a już udało nam się dostarczyć kilka sztuk komputerów do domu dziecka, przygotować wyprawki dla świeżo upieczonych rodziców czy też przygotować projekt pn. „Jesteś piękna” mający na celu rozpowszechnienia informacji na temat choroby, jaką jest bielactwo.