Federacja Aktywności

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Radwanice, dolnośląskie

Działamy w obszarach wiejskich celem wyrównywania szans społeczności spychanych na margines. Kierunek naszej działalności to sport, kultura, wolontariat oraz działalność mająca na celu wyrównywanie szans rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów popegeerowskich na terenie Polski w szczególności obszaru Zagłębia Miedziowego.

Rozwój infrastruktury sportowej i dostępu do aktywnych zajęć dla każdego bez względu na płeć, działalność na rzecz dostępnej kultury bez względu na zamożność, działalność w ramach wolontariatu bez względu na pochodzenie i status społeczny.