Federacja Aktywności

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Radwanice, dolnośląskie

Działamy w obszarach wiejskich celem wyrównywania szans społeczności spychanych na margines. Kierunek naszej działalności to sport, kultura, wolontariat oraz działalność majaca na celu wyrównywanie szans rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów popeegerowskich na terenie Polski w szczególności obszaru Zagłębia Miedziowego.

Rozwój infrastruktury sportowej i dostepu do aktywnych zajeć dla kazdego bez wzgledu na płeć, działalnośc na rzecz dostepnej kultury bez względu na zamożność, działalność w ramach wolontariatu bez względu na pochodzenie i status społeczny.