Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka

Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
1 Stały Pomagacz
Wiktoria Kietlińska
1 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Żagań, lubuskie

Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka powstało wiosną 2007 roku i funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu.

Pomagamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji i rewalidacji.

Niesiemy i organizujemy pomoc rodzinom naszych podopiecznych w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych.

Organizujemy masowe integracyjne imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe oraz konferencje naukowe poświęcone problematyce niepełnosprawności.
 

Zarówno Zarząd Stowarzyszenia, jak i członkowie, pracują na jego rzecz charytatywnie i bezinteresownie, nie pobierając za swą działalność gratyfikacji finansowych.

 

1 Stały Pomagacz
Wiktoria Kietlińska
1 zł miesięcznie