Fundacja Vis Bonitatis

Fundacja Vis Bonitatis

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa (Rembertów), mazowieckie

Fundacja Vis Bonitatis wspiera rodziców poprzez psychoedukację dotyczącą okresu dorastania młodzieży oraz zagrożeń, które ich dotyczą. Realizuje także działania promujące budżet obywatelski oraz budżety młodzieżowy poprzez zajęcia i konsultacje z zakresu tworzenia projektów.

Fundacja obejmuje również swoją opieką dzieci w trudnych sytuacjach rodzinno-finansowych dotując ich edukację. Prowadzi także odpłatne szkolenia w zakresie edukacji, wsparcia psychologicznego dla szkół i placówek oświatowych oraz dokonuje diagnostyki psychologicznej.