Fundacja Vitalny Kraków

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja Vitalny Kraków istnieje od 2016 roku. Działa w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Zorganizowała 10 edycji programu "Karta info-Med", a także kilka konferencji na różne tematy prozdrowotne oraz kampanie prozdrowotne. Zorganizowała też pojedyncze akcje charytatywne, np. dla dzieci z Przedszkola nr 121 w Krakowie, Warsztaty "Jak zadbać o zdrowy kręgosłup" i inne. 

Obecnie aktywność Fundacji Vitalny Kraków skupiona jest na zebraniu środków finansowych na zakup leczniczych urządzeń medycznych Ceragem na potrzeby leczenia i rehabilitacji dzieci. Bardzo pilnie potrzebujemy zebrać kwotę w wys. 150.000 zł. 

Gorąco proszę Darczyńców o ciepłe podejście do naszych akcji. 

Dziękuję za wpłacane darowizny pieniężne na te szczytne cele :)