Fundacja VIVE Serce Dzieciom

Fundacja VIVE Serce Dzieciom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kielce, świętokrzyskie

Fundacja VIVE Serce Dzieciom działając w zgodzie ze Statutem, podejmuje działania w obszarach, które są szczególnie ważne dla dzieci i ich przyszłości, tj.:

edukacyjnym; społecznym; sportowym

oraz

w obszarze związanym ze z dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi.

Fundacja VIVE Serce Dzieciom realizując projekty, uczy kreatywności i przedsiębiorczości młodych ludzi. Wspiera również działania promujące sport. Przez 12 lat Fundacja wychowała ponad 500  wolontariuszy. Niektórzy z nich są stypendystami Fundacji. Pomagają młodszym kolegom, udzielając korepetycji.

Fundacja na prowadzone projekty pozyskuje środki z ministerstw, miasta, województwa i innych organizacji. Ze środków tych korzysta rocznie około 1500 dzieciaków.

Ważnym obszarem w działalności Fundacji są dzieci chore. Każdego dnia do Fundacji przychodzą listy i dzwonią telefony w sprawie pomocy dzieciom chorym. Jak możemy, tak pomagamy, ale nie zawsze dajemy sami radę i chętnie korzystamy z doświadczenia innych organizacji.

Fundacja opracowała  wydawnictwo „Drogowskaz – vademecum dla pacjenta i rodziny”.  Można w nim znaleźć najważniejsze informacje ze wskazówkami dla rodziny chorego, gdzie można szukać pomocy, z jakich ulg można korzystać, jakie uprawnienia mają niepełnosprawni, co może zaoferować pomoc społeczna, z jakich udogodnień  w systemie oświaty mogą skorzystać dzieci chore itp.

Wpłaty

Ładuję...