Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych "Volo Vivere"

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych "Volo Vivere"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Brodnica, kujawsko-pomorskie

Podopiecznymi Fundacji „Volo Vivere” jest grupa osób niepełnosprawnych od urodzenia, która jest izolowana  i wykluczona ze społeczeństwa z racji głębokich schorzeń neurologicznych, metabolicznych, genetycznych itd.

 Są to osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niedowidzenie, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, brak mowy czynnej, nadwrażliwość emocjonalna, dotykowa, słuchowa i inne)

Większość tych osób po zakończeniu edukacji szkolnej jest zamknięta w czterech ścianach wraz ze starzejącymi się rodzicami lub opiekunami. Powoduje to natychmiastowy regres wyuczonych zachowań i umiejętności, cofają się w rozwoju i cały wysiłek wieloletniej edukacji idzie na marne. Nie ma w systemie pomocy Państwa specjalistycznych placówek dziennej aktywności, które zapewniałyby im potrzebne wsparcie dostosowane do stopnia niesamodzielności.

W obecnie istniejących (ŚDS, WTZ, OW ) nie znajdują miejsca, ponieważ źle funkcjonują w dużych placówkach bez wsparcia, bez wysoko wykwalifikowanej kadry. Wymagają stałej i systematycznej rehabilitacji ruchowej, oraz innych form terapeutycznych np. psychologiczno-pedagogicznych i innych.

Dzięki naszym działaniom do domów Osób Niepełnosprawnych przychodzą fizjoterapeuci, pedagodzy i psycholodzy. Rodzice i opiekunowie korzystają z warsztatów wspierających prowadzonych przez psychologów itd...

Serdecznie zachęcamy do wspierania naszych działań na rzecz Osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębokim

Wpłaty

Ładuję...