Wiktor nie spocznie bez dalszej walki! Pomóż!

Wiktor Hrywas

Wiktor nie spocznie bez dalszej walki! Pomóż!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0012666
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

2 turnusy rehabilitacyjne

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja KAWAŁEK NIEBA
Wiktor Hrywas
Cykarzew, śląskie
Wirus cytomegalii
Rozpoczęcie: 22 Kwietnia 2022
Zakończenie: 1 Maja 2024

Opis zbiórki

Życie mojego synka, niemal od pierwszych dni, to walka o sprawność, samodzielność i zdrowie. Niestety jest to okropnie trudna droga, która co chwila wije zakręty niemalże nie do pokonania. Wiktor od urodzenia choruje na cytomegalię wrodzoną. Skutkiem tej choroby jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego z cechami niezborności ruchowej, obustronny niedosłuch, wada wzroku-ubytek siatkówki, opóźnienie rozwoju mowy. Pomimo wielu niepełnosprawności Wiktor robi bardzo duże postępy w rozwoju psycho-ruchowym. Bardzo się stara, jest niezwykle skupiony i zmotywowany do dalszej walki. To daje efekty, jednak już do końca życie będzie musiał kontynuować terapię. 

Syn na co dzień uczęszcza na zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, SI. Cztery razy w tygodniu jeździmy do innego  miasta na rehabilitację prowadzoną w kombinezonach SpiderSuite. Staramy się również jeździć dwa razy w roku na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Zabajka2 w Złotowie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Wiktor wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji ruchowej. Mąż jest jedynym żywicielem 4-osobowej rodziny. Codzienne koszty rehabilitacji, turnusy, terapie i leczenie znacznie przekraczają możliwości naszej rodziny. Stąd nasza prośba o wsparcie finansowe.

Każda podarowana złotówka zostanie przeznaczona na kolejne turnusy rehabilitacyjne. To one dają największe efekty. Dzięki Twojej pomocy Wiktor dostanie szansę na lepszy rozwój! Proszę, pomóż nam.

Mama

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0012666
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki