Fundacja "Warsztat Wiedzy"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wojkowice, śląskie

Fundacja “Warsztat Wiedzy” jest organizacją non-profit działającą w obszarze pożytku publicznego na terenie Będzina i okolicznych miast i gmin. Fundacja realizuje swoje cele przez wdrażanie i realizację programów pomocowych dla różnych grup społecznych.

Fundacja “Warsztat Wiedzy” od początku swojego istnienia prowadzi szereg działań w obszarze pożytku publicznego z naciskiem na działalność edukacyjną, kulturalną, sportową i społeczną z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.