Fundacja WARTO MARZYĆ

Fundacja WARTO MARZYĆ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja WARTO MARZYĆ zajmuje się niesieniem pomocy ludziom potrzebującym. Staramy się, aby krąg naszych podopiecznych był jak najszerszy, a dostarczana im pomoc – jak najbardziej dopasowana do ich faktycznych potrzeb.

Otaczamy opieką osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – poprzez naszą działalność staramy się wyrównywać ich szanse na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ważne jest dla nas niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, a także wspieranie osób starszych, w tym kombatantów oraz pomoc zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Nasze wsparcie przybiera charakter zarówno materialny, jak i niematerialny.  Udzielamy również profesjonalnej pomocy prawnej tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na samodzielne ponoszenie jej kosztów.

Pomogli

Ładuję...