Fundacja Wędkarze Bez Barier

Fundacja Wędkarze Bez Barier
5 Stałych Pomagaczy
Dariusz Surmacz
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Paprotnia, mazowieckie

Fundacja Wędkarze Bez Barier jest organizacją pozarządową, której celem jest aktywizacja społeczna, inicjowanie, wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych, organizowanie i promowanie turystyki wędkarskiej, kultury fizycznej, oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.

W trosce o rozwój turystyki wędkarskiej, działalność Fundacji WBB nie ogranicza się tylko do organizacji imprez z wędką w ręku. Do zadań Fundacji należy również inicjowanie i promowanie akcji pt. Przyjazna Infrastruktura. Zachęcamy właścicieli ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i stanic wodnych, do dostosowania tych miejsc do potrzeb niepełnosprawnych wędkarzy. Chodzi w szczególności o rozwój infrastruktury nawodnych przestrzeni rekreacyjnych oraz łatwy do nich dostęp. Nawodne przestrzenie to m.in. pomosty wędkarskie, ścieżki z dostępem do łowiska, możliwość zaparkowania samochodu jak najbliżej miejsca rekreacji, slipy do zwodowania niepełnosprawnego wędkarza na łódce wędkarskiej czy zwodowania własnej łodzi, których u niepełnosprawnych wędkarzy stale przyby

Prowadzimy warsztaty wędkarskie oparte o program RYBOTERAPIA, skierowane do Zespołów Szkół  Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Organizujemy również imprezy wędkarskie we wszystkich możliwych metodach wędkarskich, dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie hamujemy i chociaż lekko nie jest, cały czas idziemy do przodu. Za nami jest kilkadziesiąt spotkań w całym kraju z włodarzami miast. Spotkania te mają na celu wskazanie istniejących barier architektonicznych oraz możliwości ich usunięcia w celu uprawiania wędkarstwa przez osoby dotknięte niepełnosprawnością. Współpraca i planowanie wspólnych działań z Organizacjami Pozarządowymi, mającymi na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie wędkarstwa. Odbyliśmy kilkanaście konsultacji z zarządem głównym PZW dotyczących funkcjonowania niepełnosprawnych wędkarzy w Polskim Związku Wędkarskim.

O naszych sukcesach przeczyać możesz na naszej stronie internetowej: https://wedkarzebezbarier.pl oraz zobaczyć na kanale "YT" Fundacja Wędkarze Bez Barier

Pomogli

Ładuję...

5 Stałych Pomagaczy
Dariusz Surmacz
100 zł miesięcznie