Fundacja Wędkarze Bez Barier

Fundacja Wędkarze Bez Barier
5 Stałych Pomagaczy
Adrian Hołobowicz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Paprotnia, mazowieckie

Fundacja Wędkarze Bez Barier jest organizacją pozarządową, której celem jest aktywizacja społeczna, inicjowanie, wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych, organizowanie i promowanie turystyki wędkarskiej, kultury fizycznej, oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.

W trosce o rozwój turystyki wędkarskiej, działalność Fundacji WBB nie ogranicza się tylko do organizacji imprez z wędką w ręku. Do zadań Fundacji należy również inicjowanie i promowanie akcji pt. Przyjazna Infrastruktura. Zachęcamy właścicieli ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i stanic wodnych, do dostosowania tych miejsc do potrzeb niepełnosprawnych wędkarzy. Chodzi w szczególności o rozwój infrastruktury nawodnych przestrzeni rekreacyjnych oraz łatwy do nich dostęp. Nawodne przestrzenie to m.in. pomosty wędkarskie, ścieżki z dostępem do łowiska, możliwość zaparkowania samochodu jak najbliżej miejsca rekreacji, slipy do zwodowania niepełnosprawnego wędkarza na łódce wędkarskiej czy zwodowania własnej łodzi, których u niepełnosprawnych wędkarzy stale przyby

Prowadzimy warsztaty wędkarskie oparte o program RYBOTERAPIA, skierowane do Zespołów Szkół  Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Organizujemy również imprezy wędkarskie we wszystkich możliwych metodach wędkarskich, dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie hamujemy i chociaż lekko nie jest, cały czas idziemy do przodu. Za nami jest kilkadziesiąt spotkań w całym kraju z włodarzami miast. Spotkania te mają na celu wskazanie istniejących barier architektonicznych oraz możliwości ich usunięcia w celu uprawiania wędkarstwa przez osoby dotknięte niepełnosprawnością. Współpraca i planowanie wspólnych działań z Organizacjami Pozarządowymi, mającymi na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie wędkarstwa. Odbyliśmy kilkanaście konsultacji z zarządem głównym PZW dotyczących funkcjonowania niepełnosprawnych wędkarzy w Polskim Związku Wędkarskim.

O naszych sukcesach przeczyać możesz na naszej stronie internetowej: https://wedkarzebezbarier.pl oraz zobaczyć na kanale "YT" Fundacja Wędkarze Bez Barier

Pomogli

Ładuję...

5 Stałych Pomagaczy
Adrian Hołobowicz
5 zł miesięcznie