PILNE!

Ratujmy ich, dopóki jeszcze jest nadzieja!

3 572 409,05 zł (78,82%)
Brakuje jeszcze 959 760,95 zł