Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPRAWY ŻYCIA RANNYCH I POSZKODOWANYCH W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN, RODZIN POLEGŁYCH; REPREZENTOWANIE I OCHRONA INTERESÓW RANNYCH I POSZKODOWANYCH - CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA; POMOC RANNYM I POSZKODOWANYM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA, JAK RÓWNIEŻ RODZINOM POLEGŁYCH W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA; OBRONA INTERESÓW SPOŁECZNYCH I SOCJALNYCH ŚRODOWISKA RANNYCH I POSZKODOWANYCH; DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA WETERANÓW RANNYCH I POSZKODOWANYCH; POPULARYZOWANIE, ZARÓWNO W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ, DOTYCHCZASOWYCH OSIĄGNIĘĆ I DOŚWIADCZEŃ POLSKI W ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ SPOŁECZNOŚĆ MISJACH W ROŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA; WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁPRACA W SZCZEGÓLNOŚCI Z RESORTAMI MON, SPRAW ZAGRANICZNYCH, SWiA, ORAZ INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE CELÓW STOJĄCYCH PRZED STOWARZYSZENIEM; WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI MAJĄCYMI PODOBNY CHARAKTER I CELE.

Wpłaty

Ładuję...