Wiara w możliwości

Anonimowa Pomagaczka
organizator skarbonki

Anonimowa Pomagaczka

Celem naszego projektu społecznego „Zwolnieni z teorii” jest zbiórka pieniędzy na wsparcie Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”. W wyniku pandemii i nauczania zdalnego niezbędny jest zakup sprzętu komputerowego. Zakup sprzętu umożliwi udział osób autystycznych w warsztatach, które pomogą zdobyć umiejętności potrzebne w niektórych zawodach.Fundacja odwołując się do najnowszych zdobyczy nauki traktuje autyzm jako schorzenie, które należy jak najwcześniej zdiagnozować, by następnie podjąć się trudnego procesu rehabilitacji i terapii. Działalność Fundacji oparta jest na najlepszych polskich doświadczeniach w tej dziedzinie. W swojej działalności korzystamy także z nowoczesnych metod wypracowanych przez naukowców Instytutu prof. Erica Schoplera w Stanach Zjednoczonych. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” zajmuje się bezinteresowną, wielokierunkową i profesjonalną pomocą osobom z autyzmem. Fundacja organizuje Warsztaty Terapii Zajęciowej. Działa na terenie Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Pod swoją opieką ma 30 podopiecznych. W warsztatach, w których wykorzystywany jest sprzęt, na który zbieramy pieniądze, bierze udział 30 osób i obejmują 6 pracowni tematycznych: plastyczną, techniczną, komputerową, gospodarstwa domowego, krawiectwa i ogrodnictwa. Każdy uczestnik warsztatu, w ramach indywidualnego programu, bierze także udział w tzw. treningu ekonomicznym, który jest elementem motywowania do pracy. Warsztaty odbywają się codziennie i trwają one 7 godzin. Podczas warsztatów podopieczni zdobywają umiejętności z zakresu: poczucia estetyki, wyobraźni, umiejętności manualnych, posługiwania się współczesną techniką komputerową, fotografią, wideofilmowaniem, tworzenia biblioteki elektronicznej, samodzielności, podstaw szycia ręcznego, jak i maszynowego oraz ogrodnictwa.

Anonimowa Pomagaczka

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

40 zł

Władysław

50 zł

Marysia

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
107%
1 615 zł Wsparły 33 osoby CEL: 1 500 ZŁ