Wielka Flota Zjednoczonych Sił

Wielka Flota Zjednoczonych Sił

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zabrze, śląskie

Jako Stowarzyszenie bierzemy udział w życiu kulturalnym, oświatowym, społecznym oraz aktywnie włączamy się w życie codzienne, podejmując szereg inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności: koncerty, kursy, wydarzenia kulturalne, wycieczki, obozy, warsztaty.

Od początku funkcjonowania stowarzyszenia pełnimy funkcję głównego zabrzańskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rejestrujemy wolontariuszy, organizujemy imprezy towarzyszące finałowi i jesteśmy odpowiedzialni za poprawność rozliczenia.

Prowadzimy świetlicę „Nasza Chata”, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica funkcjonuje przez cały rok w budynku odnajmowanym przez Urząd Miasta Zabrze. Staramy się stworzyć dzieciom warunki do samorealizacji, oferując bezpieczną, atrakcyjną przestrzeń. Jednocześnie staramy się zachęcić naszych podopiecznych, do czynienia dobra pokazując im właściwe wzorce oraz, co najważniejsze dzielenia się nim, co przynosi wymierne korzyści dla ich rozwoju oraz wsparcie dla rodziców. W „Naszej Chacie” tworzymy miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Podczas wspólnych spotkań dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Staramy się zaspokajać pełen wachlarz ich potrzeb, od posiłku, poprzez zabawę, aż do nauki. To, co oferujemy naszym milusińskim, to między innymi: warsztaty gry na bębnach Djembe; zajęcia alpinistyczne - wyjazdy weekendowe w góry; zajęcia teatralne - warsztaty plastyczne. Dodatkowo podczas wakacji organizujemy dwutygodniowe turnusy obozowe dla ponad 150 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od kwietnia 2016 roku organizujemy w Zabrzu bieg charytatywny pod hasłem: Bieg Pluszaka. Jest to impreza otwarta dla wszystkich chętnych, odbywają się starty zarówno dla dzieci jak i dorosłych a całej imprezie towarzyszy piknik rodzinny. 

Cyklicznie co roku organizujemy kursy na wychowawcę wypoczynku, animatora gier i zabaw oraz szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej.