Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym WIGOR

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym WIGOR
1 Stały Pomagacz
Tomasz Rybicki
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Borkowo, pomorskie

Szanowni Państwo!

        Jesteśmy stowarzyszeniem pomagającym osobom przewlekle chorym i bezdomnym. W ramach naszej działalności prowadzimy schronisko dla takich osób o charakterze resocjalizacyjnym.

         Głównym założeniem funkcjonowania prowadzonej przez nas placówki jest stworzenie osobom bezdomnym warunków jak najbardziej zbliżonych do dobrze funkcjonującego domu rodzinnego, z podziałem obowiązków pomiędzy wszystkich mieszkańców, dbaniem o poprawne relacje między nimi, higienę osobistą oraz czystość otoczenia, aktywizując do tego również mniej sprawnych domowników.

    Jest to miejsce „otwarte” na środowisko lokalne, przeznaczone dla ok. 28 osób bezdomnych, gdzie stworzenie dobrych warunków mieszkaniowych zbliżonych do domowych, ma stanowić czynnik motywacyjny do stabilizacji socjalno-bytowej w przyszłości i uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej. W naszym schronisku zamieszkują zarówno osoby starsze, jak i stosunkowo młode (przed ukończeniem 30 roku życia).

      W związku z tym, iż nasze fundusze są mocno ograniczone, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Marzymy o tym, aby miejsce, które stworzyliśmy, stało się bezpieczną przystanią dla ludzi, którzy tak wiele już przeszli w swoim życiu.

Za każde nawet najmniejsze wsparcie serdecznie dziękujemy!!

Główne cele działania naszego Stowarzyszenia:

Udzielanie tymczasowego miejsca pobytu osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym i chorym w posiadanych przez Stowarzyszenie lokalach. Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, mającej na celu prawidłową socjalizację ww. osób. Wsparcie osób bezdomnych w uzyskaniu stałego miejsca pobytu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie. Promowanie idei wolontariatu. Tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich, zwłaszcza wśród młodego pokolenia

1 Stały Pomagacz
Tomasz Rybicki
5 zł miesięcznie