Dźwignijmy to razem!

Maria Król

Maria Król

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla wymiany windy w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnościami w budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu.

W budynku Stowarzyszenia, w którym niezbędna jest wymiana mającej osiemnaście lat platformy o napędzie śrubowym prowadzone jest: wczesne wsparcie rozwoju dziecka, edukacja przedszkolna i szkolna, rehabilitacja lecznicza, terapia zajęciowa.


Stowarzyszenie podjęło starania pozyskania środków zewnętrznych na wymianę osiemnastoletniej platformy pionowej o napędzie śrubowym na windę o napędzie hydraulicznym. Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50% kosztów realizacji zadania.

Całościowy koszt zakupu i montażu nowej platformy to 162 tysiące złotych.

Obecnie w związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirus, zapewnienie brakującej kwoty w wysokości 50% kosztów inwestycji tj. 82 tysięcy złotych przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia prowadzącego działalność nieodpłatną i stawia pod znakiem zapytania realizację całego zadania i możliwość utraty już przyznanego dofinansowania.

Stowarzyszenie jest organizacją, która od 30 lat prowadzi szeroką i nieodpłatną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Działalnością swoją obejmuje region południowo-wschodniej Polski.


Bardzo prosimy o pomoc!

Wsparli

155 zł

Wysokie (sołectwo, KGW, Stowarzyszenie)

200 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

1%
1 000 zł Wsparło 8 osób CEL: 82 000 ZŁ