Zbudujmy razem windę dla Pacjentów ZOL-u!

ZOL DZIERŻONIÓW

Zbudujmy razem windę dla Pacjentów ZOL-u!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0231902
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Budowa windy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dzierżoniowie

Zgłaszający zbiórkę: ZOL Dzierżoniów
ZOL DZIERŻONIÓW
Rozpoczęcie: 8 Listopada 2022

Opis zbiórki

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Placówka zapewnia, bez względu na miejsce zamieszkania, stacjonarną opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej opieki.

ZOL DZIERŻONIÓW

Zakład prowadzony jest przez siostry Elżbietanki, które w bezgranicznym zawierzeniu Bogu, z szacunkiem i miłością służą cierpiącym i potrzebującym. Dodatkowo kompetencja, życzliwość i indywidualne podejście personelu zakładu buduje poczucie własnej wartości wśród Pensjonariuszy, wzmacnia więzi i relacje przyjaźni. Codzienne usługi medyczne świadczy tu zatrudniony zespół medyczny, a więc lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizjoterapeuci, psycholog i terapeuta zajęciowy. 

ZOL DZIERŻONIÓW

Do Zakładu kierowane są osoby wymagające kontynuacji leczenia szpitalnego, dalszej rehabilitacji i świadczeń opiekuńczo – leczniczych. Przyjmowane są osoby ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi, jak również z demencją starczą z różnymi rozpoznaniami chorobowymi (m.in.: uogólniona i nieokreślona miażdżyca, następstwa udaru, otępienie naczyniowe, choroba Parkinsona).

W okresie letnim w naszym zakładzie odbywają się zajęcia z terapii zajęciowej i gimnastyka na świeżym powietrzu w ogrodzie. Prowadzimy własną kuchnię, zapewniając pełne wyżywienie. Na terenie zakładu znajduje się kaplica – chętni mogą korzystać z wspólnych nabożeństw. 

ZOL DZIERŻONIÓW

W zakładzie przebywają pacjenci, którzy są obciążeni różnymi chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. Poruszają się samodzielnie, przy pomocy drugiej osoby,  chodzika lub wózka inwalidzkiego. Duże wsparciem są tu nasze Pielęgniarki i Opiekunki medyczne. Są także osoby leżące, nie opuszczające łóżek. 

Niestety nasz trzykondygnacyjny Zakład Opieki dysponuje tylko jedną, małą windą, która nie jest niewystarczająca przede wszystkim dla zapewnienia komfortu naszych podopiecznych, ale i do wykonywania codziennych obowiązków personelu.

Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc. Zbudujmy razem nową, większą windę dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dzierżonowie, która zapewni:
- komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów,
- sprawny transport medyczny pacjentów,
- bezpośredni wjazd do budynku z poziomu podwórka (co jest szczególnym ułatwieniem w przypadku przyjmowania pacjentów leżących, nieopuszczających łóżek),
- znacznie łatwiejsze codzienne funkcjonowanie naszych podopiecznych, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie 
- ułatwi pracę personelowi, który codziennie porusza się pomiędzy piętrami (rozwożenie posiłków, środków higienicznych, prania itp.).

Pomóż nam zadbać o komfort i bezpieczeństwo naszych Pacjentów!

ZOL DZIERŻONIÓW

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0231902
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki