Fundacja WiWa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja WiWa powstała, by nieść pomoc dzieciom i młodym ludziom do 25 lat dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzinom, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzinom bez względu na miejsce zamieszkania, obywatelstwo i narodowość.

Bardzo często, życie dzieci z chorobami strasznych i poważnych ma swoją cenę, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kliniki wystawiają dziesiątki i setki tysięcy złotych na leczenie i rehabilitacje ratujące życie. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko powinno mieć szansę na życie!

Zapewniamy coś więcej niż tylko finansowe wsparcie. Wartością nadrzędną jest czas poświęcony dzieciom oraz zaangażowanie wielu osób i instytucji w to, by maluchy miały szansę na normalne życie i zabawę. Z myślą o dzieciach prowadzimy szereg unikatowych projektów:

I. Pomagamy i wspieramy dzieci niepełnosprawnych

• Wspieramy, żeby odzyskali wiarę w siebie
• Działamy na rzecz integracji
• Poszerzamy horyzonty i oswajamy z niepełnosprawnością
• Pomagamy w znalezieniu środków na nierefundowane leczenie i zakup sprzętu
• Prowadzimy warsztaty rękodzielnicze oraz plastyczne
• Organizujemy warsztaty arteterapii
• Prowadzimy warsztaty integracyjno-kulinarny
• Organizujemy festyny

II. Pomagamy i wspieramy dzieci dotkniętych chorobą nowotworową

• Wspieramy, żeby odzyskali wiarę w wyzdrowienie
• Pomagamy w znalezieniu środków na nierefundowane leczenie, np. operacje, leki, przeszczepy komórek macierzystych
• Pomagamy w znalezieniu sposobów leczenia dzieci w klinikach w Polsce i za granicą
• Spełniamy marzenia

Wpłaty

Ładuję...