Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia  na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie ich rodzin - aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

W praktyce przekłada się to m.in. na organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii oraz edukacji;
pomoc ich rodzinom - przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.;
współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej.

Jesteśmy organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.