Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Publiczne darowizny
75 zł
Wsparte cele
3
Zebrane środki
2 042 zł
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie