Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego pomaga pomagać odpowiedzialnym społecznie pracodawcom. 
Działamy od 2012 roku z inicjatywy i z udziałem liderów, ekspertów tematu. Jako jedyni kompleksowo rozwijamy CSR w działaniu i znamy go z wielu perspektyw – zarówno procesów wewnętrznych dużej organizacji biznesowej, jak i interesariuszy całej społeczności przedsięwzięcia.

NASZA MISJA
Tworzymy przestrzeń do rozwoju, współpracy i innowacji wszystkim tym, którzy odważnie zmieniają świat na lepszy, zaczynając od siebie.  OD EGO DO ECO

CELAMI FUNDACJI jest wspieranie rozwoju wolontariatu pracowniczego, jako integralnego elementu społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Budowanie strategii rozwoju infrastruktury wolontariatu pracowniczego poprzez korzystanie między innymi z instrumentów prawnych i instytucjonalnych.

2. Edukację i wspieranie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.

3. Promocję społecznej odpowiedzialności pracodawców 
ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.

4. Tworzenie zasobów informacji tematycznej, w tym baz danych, z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.

5. Wspieranie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i merytoryczne innych organizacji, instytucji i środowisk realizujących cele fundacji.

6. Budowanie sieci kontaktów międzynarodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.

7. Organizowanie, prowadzenie i wsparcie finansowe i merytoryczne badań i analiz oraz udział w projektach badawczych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.

8. Udział w debacie publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.

9. Angażowanie innych do realizacji lub promocji statutowy celów fundacji, tym ekspertów, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, mediów i środowisk twórczych.

Razem możemy więcej!