Wolontariusze podczas akcji charytatywnej

Rozpoczęcie: 5 Października 2009
Zakończenie: 30 Października 2009

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym projekcie. Liczymy, że pozostaniecie z nami na dłużej i pomożecie spęłniac dziecięce fantazje również w przyszłym roku.