Fundacja Work 4 Life

Fundacja Work 4 Life

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Work 4 Life wspiera usamodzielnienie i poprawę jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne oraz zmianę postaw otoczenia.

Pomagamy naszym podopiecznym zdobyć niezbędne doświadczenie i wiedzę nie tylko przez praktyczne staże zawodowe, ale również organizując kursy i szkolenia.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Zdaniem ekspertów poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy można osiągnąć wyłącznie przez skorelowanie kilku istotnych czynników. Jednym z nich jest zmiana nastawienia samych pracodawców.

Łączymy pracowników z pracodawcami

Doskonale wiemy, jak osoby z niepełnosprawnością mogą być cennym pracownikiem, niezwykle zmotywowanym w codziennych wyzwaniach zawodowych, wykształconym i posiadającym niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Naszym zadaniem jest wyróżnić te cechy dla potencjalnych pracodawców.  Jednocześnie obalamy wszelkie mity wśród pracodawców i kwestionujemy nieprawdziwe argumenty, będące często powodem odrzucenia kandydata do pracy ze względu na jego stan zdrowia.

Jednym z podstawowych filarów Fundacji jest rozwój świadomości i uwrażliwianie społeczeństwa na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem w społeczeństwie. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych ruchowo jest zjawiskiem powszechnym, a społeczeństwo - całkiem nieświadomie - stawia bariery, które wykluczają i szkodzą osobom z niepełnosprawnościami. Dlatego chcemy mówić o tym co ważne, trudne i co często jest niewidoczne dla wielu z nas. Inspirować do myślenia o tendencjach kształtujących pozytywne zmiany w postawach i nastawieniu do osób mających więcej trudności i wyzwań niż my.

Możesz nam pomóc w realizacji celów fundacji wpłacając darowiznę w wybranej kwocie. Nawet najdrobniejsza pomoc jest dla nas niesamowicie cenna.