Stowarzyszenie Wspólnie Więcej

Stowarzyszenie Wspólnie Więcej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Orchowo, wielkopolskie

Stowarzyszenie „Wspólnie więcej” powstało w 2012 roku przy DPS Skubarczewo. Założycielami i członkami są pracownicy DPS, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi w osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie. Ideą powstania naszej organizacji była praca nad stworzeniem jak najlepszych warunków wsparcia dla osób przebywających w naszej placówce.

W realizacji zadań zakładamy współpracę z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 2013 organizujemy Spławikowe Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych z udziałem zaprzyjaźnionych placówek. 

Celami stowarzyszenia są:

- włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego
- integracja ze środowiskiem pełnosprawnych
- wyzwalanie poczucia własnej wartości
- podwyższenia aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej
- rozwój zainteresowań

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

- współdziałanie z organizacjami społecznymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz administracją państwową i samorządową
- organizowanie i prowadzenie spotkań wychowawczo-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
organizowanie zawodów sportowych, wycieczek rekreacyjnych i turystycznych
- organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych
- organizacja zajęć ruchowych z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
- rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,             

- kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- działanie na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

Zwracamy się z prośba o wsparcie nas w trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa.


Prosimy o udzielenie nam pomocy rzeczowej w postaci środków ochrony osobistej- maseczki, rękawice jednorazowe, kombinezony i dezynfekujących.

Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.