Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Więckowice, małopolskie

Naszym celem jest stworzenie kompleksowej opieki nad osobami dorosłymi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz nad ich rodzinami, głównie z terenu województwa małopolskiego (ponad 60 rodzin).

Naszą misją jest utworzenie FARMY ŻYCIA -  ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a w przyszłości rozwój sieci takich wspólnot. W 2005 roku został oddany do użytku pierwszy dom mieszkalny.

Prowadzimy działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą w celu upowszechniania wiedzy o autyzmie i sposobach jego leczenia.

Skupiamy wokół Fundacji osoby chcące pomóc bliźnim dotkniętym autyzmem, wspieramy i integrujemy rodziny osób dotkniętych autyzmem.

Wpłaty

Ładuję...