Fundacja Wspólnota Pokoleń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Wspólnota Pokoleń powstała 9.02.2011 roku. Do głównych obszarów działania Fundacji należy m.in. umacnianie postaw obywatelskich i edukacja młodzieży, integracja społeczna, w tym  upowszechnianie aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wsparcie dla osób wykluczonych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W trosce o przejrzystość funkcjonowania Fundacji zadbano o to, by w jej Radzie zasiadały osoby, cieszące się zaufaniem społecznym. Fundacja z największą starannością zabiega o to, aby pomocą w ramach Programu Dialog Międzypokoleniowy objąć możliwie jak najszersze spektrum osób potrzebujących oraz zaangażować młodzież we współpracę i dialog na rzecz integracji społecznej i rozwoju obywatelskiego.