Pomagamy budować szkołę - Wspólny Dom w Wildze

Witajcie

Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze od ponad 23 lat pomaga tzw. "trudnej młodzieży". Dzieciaki, które do nas trafiają mają problemy, z którymi sobie nie radzą, więc „wylewają” je na zewnątrz – sprawiają trudności rodzicom, opiekunom, często wagarują, uciekają z domu, palą papierosy, piją alkohol, lekceważą dorosłych, część z nich eksperymentuje z narkotykami, niektórzy mają na swoim koncie pobicia, kradzieże itp. sprawy. Krótko mówiąc, są na prostej drodze do demoralizacji. Wierzymy, że tym dzieciakom można pomóc i sprawić, by nie trafiły do ośrodków wychowawczych czy poprawczych. Nasza wiara ma solidne fundamenty - do obecnej chwili z naszej pomocy skorzystało ok. 1300 dzieci z całej Polski, a większość naszych podopiecznych po zakończonym pobycie w Ośrodku radzi sobie z problemami, które były przyczyną trafienia do placówki. Nasz Ośrodek jest jedną z wiodących placówek tego typu w naszym kraju. Podczas tegorocznej wizytacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie uzyskaliśmy najwyższe noty, co znalazło wyraz w opinii: Placówka zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwanego przez wychowanków. Dobry klimat i rodzinna atmosfera, tworzone przez wszystkich pracowników, harmonizują z wysokim poziomem zaufania wychowanków do swoich nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Oddziaływania wychowawcze są spójne i adekwatne do rozpoznanych potrzeb wychowanków. Przez ponad 23 lata istnienia Ośrodek borykał się z rozmaitymi problemami - lokalowymi, finansowymi itp. Dzięki pomocy życzliwych ludzi i determinacji pracowników Ośrodka udawało nam się do tej pory radzić z napotykanymi trudnościami. Obecnie stanęliśmy przed wyzwaniem bodaj największym w historii istnienia Ośrodka - musimy wybudować szkołę. Do tej pory nasze dzieciaki uczęszczały do szkół publicznych, początkowo w Wildze a od kilkunastu lat do Zespołu Szkół Specjalnych przy Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie. Naszym zdaniem taki model, że dzieciaki z Ośrodka uczą się w jednej szkole z dzieciakami "nieplacówkowymi" bardzo dobrze się sprawdza. Zadajecie sobie być może pytanie - po co zmieniać coś, co dobrze działa? Po co budować szkołę? Otóż w ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepis dotyczący konieczności powołania szkoły do września 2017 r. przy każdym ośrodku socjoterapii w Polsce. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało zamknięciem placówki. Nie chcemy by tak się stało, dlatego podjęliśmy się niełatwego zadania wybudowania i wyposażenia pomieszczeń szkolnych przy naszym Ośrodku. Od ubiegłego roku obcinamy wszystkie możliwe koszty, organizujemy zbiórki pieniężne, poszukujemy sponsorów. Udało się nam zebrać finansowanie pierwszego etapu budowy. Szybko powstał projekt architektoniczny. W czerwcu tego roku ruszyła budowa. Do jej ukończenia potrzebujemy jeszcze około 200 tysięcy złotych - na zakup materiałów budowlanych, wykonanie specjalistycznych usług oraz wyposażenie. Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los Ośrodka i dziaciaków, które do nas trafiają, o wsparcie naszej budowy. Wierzymy, że uczynione dobro wraca i że wróci ono także do nas. Liczymy na Was. Pomóżcie pomagać.

Zdjęcia z budowy naszej szkoły możecie zobaczyć na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/WspolnyDomWilga/

Wsparli

20 zł

Anonimowo

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anna

50 zł

Anka

Musi się udać!
30 zł

mathy

30 zł

Daria

Musi się udać! :)

Pokaż więcej

0,55%
610 zł Wsparło 19 osób CEL: 110 000 ZŁ