Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

typ Szpital

lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest największym specjalistycznym szpitalem dziecięcym w północno-wschodniej Polsce.

Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży od okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Co roku w 16 oddziałach hospitalizowanych jest ok. 28 tysięcy dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego, a także spoza regionu (szpital świadczy także usługi o zasięgu ogólnopolskim, m.in. z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej czy chirurgii kręgosłupa).

Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego szpital został także wyznaczony do zabezpieczania świadczeń dla dzieci podejrzewanych lub chorych na Covid-19.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej szpitala: www.wssd.olsztyn.pl

Zapraszamy na nasz profil na fb: https://www.facebook.com/szpitaldzieciecywolsztynie/ 

Wpłaty

Ładuję...