Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

typ Szpital

lokalizacja Konin, wielkopolskie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie jest jednym z największych szpitali w województwie wielkopolskim, spełniającym zadania szpitala wielospecjalistycznego, obejmującym swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców. Zabezpiecza również zdrowie ponad dwóch milionów pielgrzymów odwiedzających każdego roku sanktuarium w Licheniu oraz czuwa nad bezpieczeństwem osób podróżujących na trasach międzynarodowych wchód-zachód i północ-południe.
Szpital mieści się w dwóch lokalizacjach na ul. Szpitalnej 45 oraz Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. Posiada 807 łóżek. Rocznie przyjmuje blisko 110 tys. osób. Hospitalizuje około 40 tys. pacjentów, wykonuje około 10 tys. zabiegów operacyjnych, z porad w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych korzysta około 60 tys. chorych.
Działalność lecznicza skupiona jest w 24 oddziałach, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, 19 poradniach specjalistycznych, Zakładzie Fizjoterapii i zakładach diagnostycznych. W strukturach szpitala posiadamy Oddział Obserwacyjno Zakaźny z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym, w którym hospitalizowani są pacjenci z koronawirusem jak również zgłaszają się pacjenci z podejrzeniem koronawirusa.