Fundacja Miłosierdzie WTZ Doruchów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kalisz, wielkopolskie

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu,  obejmuje 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej południowej Wielopolski w tym WTZ w Doruchowie, który jako jeden z przewodnich WTZ Fundacji od lat prowadzi szeroko rozumianą rehabilitacje społeczno - zawodową - w tym praktyki zawodowe u pracodawców na wolnym rynku pracy. Fundacja jest organizatorem wielu wystaw prac uczestników WTZ- ów o zasięgu ogólnopolskim. Niejednokrotnie prace naszych podopiecznych gościły w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Nasza Fundacja prowadzi współpracę z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami, które zajmują się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Doruchowie działa już ponad 25 lat .

Swoim wsparciem i zajęciami terapii zajęciowej obejmujemy 35 osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Często jesteśmy dla tych osób drugim domem a dla niektórych z nich jednym domem. Nasi podopieczni w dużej części pochodzą ze środowisk wiejskich. Warsztat daje im namiastkę prawdziwego i aktywnego życia.

Warsztat to też miejsce gdzie nasi podopieczni uczą się pracy. Poprzez terapię zajęciową jak i wychodzenie do pracodawców na praktyki zawodowe dla niektórych z nich daje to możliwość znalezienia pracy zarobkowej, co znacznie podnosi ich możliwości finansowe.

Wpłaty

Ładuję...