Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Turek, wielkopolskie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku działający od 01.11.2017r. przy Stowarzyszeniu| na Rzecz WTZ Sintur rozpoczął swoją działalność w styczniu 1996r. jako pierwsza tego typu instytucja dla osób niepełnosprawnych w Turku.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego oferującą szeroki wachlarz różnych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nasi Uczestnicy, którzy ze względu na rodzaj schorzenia nie są w stanie samodzielnie uczęszczać na zajęcia dowożeni są busem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bez sprawnego bezpiecznego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich uczestnicy nie są w stanie samodzielnie dojechać.

Zakup busa w 70% zostanie sfinansowany ze środków PFRON w ramach "Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III". W zbiórce brakującej kwoty deklarują udział Starostwo Powiatowe w Turku, Urząd Miasta Turek, Urząd Miasta Tuliszków i Gmina Władysławów.

 Obecnie używany samochód ma już 14 lat. Dziennie pokonuje 130 km dowożąc 20 podopiecznych Warsztatu, którzy dzięki zajęciom w WTZ mają szansę na rehabilitację fizyczną i społeczną.

 Brakująca kwota do realizacji naszych marzeń to około 60.000 zł. Cel jaki sobie postawiliśmy do końca tego roku to zebranie 20.000 zł.

Gorąco zachęcamy Naszych Przyjaciół, Rodziców, Firmy, Osoby prywatne do wsparcia naszych działań.