Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej "Muminki"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA

Ponad sto lat temu żył w Krakowie niezwykły człowiek. Porzucił wszystko, co miał, by – na przekór światu – dawać nadzieję osobom bezdomnym, nędzarzom, uzależnionym. A miał niemało: obiecującą karierę malarską, wiążące się z nią zaszczyty i otwarte drzwi na artystyczne salony. Zamiast tego wybrał drzwi przytułku na krakowskim Kazimierzu, w którym zamieszkał wraz ze swymi przyjaciółmi i podopiecznymi. Wkrótce powstały nowe placówki we Lwowie, Tarnowie i Zakopanem. Tym człowiekiem był Adam Chmielowski, św. Brat Albert.

Dziedzictwo bezinteresowności i dobroci Brata Alberta od 1987 roku kultywuje w Polsce Fundacja jego imienia. Od początku była dziełem serc i rąk ludzkich. Od chwili swych narodzin miała też jasno sprecyzowaną misję - niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło" z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. W latach 1987-2000, dzięki wysiłkowi pracowników i przyjaciół organizacji oraz pomocy sponsorów i darczyńców, wyremontowano stary dwór w Radwanowicach, będący macierzystą placówką Fundacji, oraz wzniesiono trzy nowe budynki. Dziś w Radwanowicach znajduje się schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna, środowiskowy dom samopomocy oraz warsztat terapii zajęciowej.

Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych: taneczne, muzyczne, rzemieślnicze, modelarskie oraz artystyczne. Dzięki warsztatom Podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty. Obecnie Fundacja to 35 placówek sprawujących opiekę nad ponad 1200 wychowankami. Wciąż tworzy ją zaangażowanie opiekunów, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół.

We Wrocławiu Fundacja prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej – „Muminki” i „Wspólnota”. Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” został utworzony 1 stycznia 1998 r. Powstał z inicjatywy środowiska rodziców osób niepełnosprawnych, młodzieży sprawującej opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz Fundacji im. Brata Alberta.

Obecnie na codzienną terapię uczęszczają 53 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia odbywała się w 10 pracowniach m.in. krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, kelnerskiej, ogrodniczej oraz ceramicznej. Uczestnicy w czasie codziennych zajęć poznają techniki pracy, zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem i uczą obsługi urządzeń niezbędnych w codziennym życiu i pracy (sprzęt AGD, urządzenia biurowe). W ramach terapii przygotowują posiłki, pieką ciasta, nabywają umiejętności nakrywania i podawania do stołu. W pracowniach powstają także liczne przedmioty zarówno użytku codziennego (biżuteria, wazony, lampy, świece, poduszki, torby, kartki), jak i artystyczne dzieła wystawiennicze (hafty, mozaiki, gobeliny, obrazy, ikony). Wytwory pracy można oglądać w siedzibie placówki oraz na corocznych  przedświątecznych kiermaszach.

Poza terapią przez pracę organizacja zajmuje się także terapią społeczną. Niepełnosprawni uczestnicy uczą się podstawowych zasad funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Dzięki terapii w WTZ stają się uczestnikami wydarzeń sportowych i kulturalnych: wychodzą do  teatrów, kin, muzeów, filharmonii. Warsztat prowadzi również wiele działań integracyjnych. Corocznie podopieczni przygotowują przedstawienia teatralne. Prowadzone są zajęcia integracyjne z dziećmi i młodzieżą. W najbliższych latach planowane jest kontynuowanie rozpoczętej działalności terapeutycznej, ale również podejmowanie nowych wyzwań.

„Powinno się być jak chleb, Który dla wszystkich leży na stole, Z którego każdy może kęs dla siebie ukroić I nakarmić się, jeśli jest głodny”

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA  DZIĘKUJEMY!

Wpłaty

Ładuję...