Stowarzyszenie "ŚWIETLIK"

Stowarzyszenie "ŚWIETLIK"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sanok, podkarpackie

  Stowarzyszenie "ŚWIETLIK" obejmuje opieką osoby niepełnosprawne intelektualnie, zapewniając im rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową oraz opiekę psychologiczną i pielęgniarską w formie zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Wielu z nich zapewniamy dojazd do ośrodka. 

  Nasze działania zmierzają w kierunku rozwoju osobowości, umiejętności i zaradności podopiecznych oraz znalezienia należnego im, godnego miejsca w społeczeństwie.

     Wykorzystujemy w tym celu m.in. spektakle teatralne z ich udziałem. Tournée teatralne stają się okazją do wygłaszania prelekcji n/t niepełnosprawności intelektualnej, sposobu funkcjonowania takich osób w społeczeństwie i tolerancji wobec nich. 

    Jako podmiot Ekonomii Społecznej podjęliśmy działania do stworzenia w niedalekiej perspektywie spółdzielni socjalnej, która pozwoli na zatrudnienie osób wykluczonych z racji swojej niepełnosprawności.