Fundacja Czas Dla Życia

 Fundacja Czas Dla Życia

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Lublin, lubelskie

 
Nasze działania skierowane są na pomoc pacjentom z chorobami nowotworowymi (głównie z rakiem nerki).
 
Wspomagamy pacjentów w uzyskaniu szybkiej i właściwej terapii, działamy na rzecz szeroko pojętej ochrony praw pacjenta - Tak aby zdążyć na czas …
 
Staramy się zwiększać powszechną świadomość związaną z chorobami nowotworowymi i ich konsekwencjami, zarówno zdrowotnymi, jak i społecznymi.
 
Dążymy do poprawy jakości życia osób chorych i ich bliskich, jednocześnie przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji tych osób.

Prowadzimy działalność edukacyjną i informacyjną, dotyczącą osób chorych w Polsce i na świecie.
 
Opracowujemy merytorycznie dokumenty informacyjne i prawne w zakresie uzyskania terapii.
 
Prowadzimy działania służące upowszechnieniu osiągnięć naukowych i rozwoju medycyny w ochronie zdrowia i życia ludzkiego przy pomocy programów edukacyjnych i badawczych.
 
Udzielamy pomocy prawnej i psychologicznej.
 
Zapraszamy wszystkich do współpracy! Pamiętajmy aby nie pozostawać obojętnym na los drugiego człowieka. Dla nas liczy się każde wsparcie! Aby dalej nieść pomoc innym, potrzebna jest Państwa pomoc!