Fundacja Czas Dla Życia

 Fundacja Czas Dla Życia

Reprezentant Agnieszka Zielińska

E-mail czasdlazycia@gmail.com

Telefon 515197984

Lokalizacja Lublin, lubelskie

 
Nasze działania skierowane są na pomoc pacjentom z chorobami nowotworowymi (głównie z rakiem nerki).
 
Wspomagamy pacjentów w uzyskaniu szybkiej i właściwej terapii, działamy na rzecz szeroko pojętej ochrony praw pacjenta - Tak aby zdążyć na czas …
 
Staramy się zwiększać powszechną świadomość związaną z chorobami nowotworowymi i ich konsekwencjami, zarówno zdrowotnymi, jak i społecznymi.
 
Dążymy do poprawy jakości życia osób chorych i ich bliskich, jednocześnie przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji tych osób.

Prowadzimy działalność edukacyjną i informacyjną, dotyczącą osób chorych w Polsce i na świecie.
 
Opracowujemy merytorycznie dokumenty informacyjne i prawne w zakresie uzyskania terapii.
 
Prowadzimy działania służące upowszechnieniu osiągnięć naukowych i rozwoju medycyny w ochronie zdrowia i życia ludzkiego przy pomocy programów edukacyjnych i badawczych.
 
Udzielamy pomocy prawnej i psychologicznej.
 
Zapraszamy wszystkich do współpracy! Pamiętajmy aby nie pozostawać obojętnym na los drugiego człowieka. Dla nas liczy się każde wsparcie! Aby dalej nieść pomoc innym, potrzebna jest Państwa pomoc!
 

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

atf000

Darowizna przekazana przez skarbonkę Dalej nieść pomoc