Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA

Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Karlino, zachodniopomorskie

Stowarzyszenie zajmuję się integracją i aktywizacją osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Prowadzimy dwie placówki oświatowe, w których podopieczni są przystosowywani do codziennych warunków życia w społeczeństwie.
 
Skupiamy się na inicjatywach w przyszłości usamodzielniających osoby niepełnosprawne; chcemy uniknąć ich wykluczenia społecznego.
 
Organizujemy wyjazdy wakacyjne i rehabilitacyjne sprzężone z ideą wolontariatu.
 
Dążymy do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w tych sektorach gospodarki, które mogą rozszerzyć rynek pracy dla osób niepełnosprawnych.
 
Staramy rozwijać się wspólnoty lokalne i uświadamiać im szczególnie trudną sytuację osób niepełnosprawnych.
 
Wspieramy wysiłki oraz inne podmioty realizujące działania niwelujące zjawisko wykluczenia społecznego.
 
 

Wpłaty

Ładuję...