Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

typ Szpital

lokalizacja Nisko, podkarpackie

Misją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych ludności zgodnie z zasadą:

dobro chorego jest dobrem najwyższym