Fundacja Wybierz by Pomóc

Reprezentant Paweł Panufnik

E-mail biuro@wybierzbypomoc.org

Telefon 91-481-9025

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Celem nadrzędnym naszej Fundacji Wybierz by Pomóc jest: pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna i pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowy zakres naszych działań:

Pomoc społeczna:

·       działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,

·       pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

·       działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Profilaktyka zdrowotna:

·       ochrona i promocja zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych, działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia

·       pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

·       pomoc organizacyjna i finansowanie leczenia specjalistycznego oraz wszelkich form terapii i rehabilitacji dla osób potrzebujących takiej pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

·       pomoc osobom oczekującym na trudnodostępne bądź drogie zabiegi lub usługi medyczne,

·       działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

·        pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.

Poza tym w zakres naszej działalności wchodzi również udzielanie pomocy zwierzętom chorym, krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. Działalność charytatywna, oraz organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

dla Pana Piotra i Julii
100 zł

Anonimowy Pomagacz

powodzenia
30 zł

Anonimowy Pomagacz

P. Bogdan
30 zł

Anonimowy Pomagacz

Może choć troszkę pomogę ,pozdrawiam
100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Dla Pana Piotra z córką, z modlitwą o błogosławieństwo Boże.

Pokaż więcej