Fundacja Wybierz by Pomóc

Reprezentant Paweł Panufnik

E-mail biuro@wybierzbypomoc.org

Telefon 91-481-9025

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Celem nadrzędnym naszej Fundacji Wybierz by Pomóc jest: pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna i pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowy zakres naszych działań:

Pomoc społeczna:

·       działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,

·       pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

·       działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Profilaktyka zdrowotna:

·       ochrona i promocja zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych, działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia

·       pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

·       pomoc organizacyjna i finansowanie leczenia specjalistycznego oraz wszelkich form terapii i rehabilitacji dla osób potrzebujących takiej pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

·       pomoc osobom oczekującym na trudnodostępne bądź drogie zabiegi lub usługi medyczne,

·       działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

·        pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.

Poza tym w zakres naszej działalności wchodzi również udzielanie pomocy zwierzętom chorym, krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. Działalność charytatywna, oraz organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

Wsparli

30 zł

Anonimowy Pomagacz

dla Edyty z dziećmi
50 zł

Anonimowy Pomagacz

dla Pana Piotra i Julii
100 zł

Anonimowy Pomagacz

powodzenia
30 zł

Anonimowy Pomagacz

P. Bogdan
30 zł

Anonimowy Pomagacz

Może choć troszkę pomogę ,pozdrawiam
100 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej