Fundacja Wybierz by Pomóc

3 Stałych Pomagaczy
Andrzej Sykulski
500 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Celem nadrzędnym naszej Fundacji Wybierz by Pomóc jest: pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna i pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowy zakres naszych działań:

Pomoc społeczna:

·działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,

·pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

·działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Profilaktyka zdrowotna:

·ochrona i promocja zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych, działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia

·pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

·pomoc organizacyjna i finansowanie leczenia specjalistycznego oraz wszelkich form terapii i rehabilitacji dla osób potrzebujących takiej pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

·pomoc osobom oczekującym na trudnodostępne bądź drogie zabiegi lub usługi medyczne,

·działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

·pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.

Poza tym w zakres naszej działalności wchodzi również udzielanie pomocy zwierzętom chorym, krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. Działalność charytatywna, oraz organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

Ładuję...

4 000 zł

Fundacja Veritas

100 zł

Knast Konsulting Sp. z o.o.

7 darowizn na tę organizację, ostatnia
100 zł

Garneczki.pl

2 darowizny na tę organizację, ostatnia
3 Stałych Pomagaczy
Andrzej Sykulski
500 zł miesięcznie