Fundacja Wybierz by Pomóc

1 Stały Pomagacz
Andrzej Sykulski
500 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Celem nadrzędnym naszej Fundacji Wybierz by Pomóc jest: pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna i pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowy zakres naszych działań:

Pomoc społeczna:

·działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,

·pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

·działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Profilaktyka zdrowotna:

·ochrona i promocja zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych, działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia

·pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

·pomoc organizacyjna i finansowanie leczenia specjalistycznego oraz wszelkich form terapii i rehabilitacji dla osób potrzebujących takiej pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

·pomoc osobom oczekującym na trudnodostępne bądź drogie zabiegi lub usługi medyczne,

·działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

·pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.

Poza tym w zakres naszej działalności wchodzi również udzielanie pomocy zwierzętom chorym, krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. Działalność charytatywna, oraz organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

Wsparli

10 zł

Patrycja

Dużo zdrowia
100 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Trzymaj sie
100 zł

Anonimowy Pomagacz

Arturkowi
50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Dużo zdrowia, trzymam kciuki za Pani rodzinę :)

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Andrzej Sykulski
500 zł miesięcznie