Wycieczka do ogrodu zoologicznego

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

Wycieczka do ogrodu zoologicznego

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0240929
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Zorganizowanie wycieczki do ogrodu zoologicznego

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja DZIECI AFRYKI
FUNDACJA DZIECI AFRYKI
Rozpoczęcie: 20 Grudnia 2022

Opis zbiórki

Wiejskim afrykańskim szkołom daleko jest do poziomu szkół położonych na terenach zurbanizowanych. Wykształceni nauczyciele nie chcę pracować z dala od miasta, które zapewnia wygodę, elektryczność, zasięg telefonii komórkowej czy Internet. W rezultacie wiejskie dzieci jak już zostaną zapisane do szkoły to naukę pobierają od nauczycieli niewykwalifikowanych.

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

Najczęściej uczą się poprzez głośnie powtarzanie treści przekazywanej przez nauczyciela, bo tylko on posiada podręcznik. W egzaminach końcowych uczniowie nie mają żadnych szans na uzyskanie dobrych wyników, co skazuje ich na porażkę, na zakończenie edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

Od kilku lat Fundacja Dzieci Afryki wspiera działalność wiejskich szkół, których budowę lub rozbudowę sfinansowała. Przekonaliśmy się, że nie wystarczy wybudować szkołę i wyposażyć ją w ławki.

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

Bez stałego wsparcia, polegającego na dokształcaniu nauczycieli, wyposażania uczniów w podręczniki i przybory szkolne oraz dożywiania, bez wdrażania aktywujących metod pracy czy motywowania nauczycieli do podnoszenia jakości nauczania a uczniów do osiągania coraz to lepszych wyników nie osiągnie się założonych celów. Wysiłek wielu ludzi pójdzie na marne, a los dzieci powtórzy los ojców i dziadków.

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

W szkole Dzieci Afryki w ugandyjskim Kiruddu brak jest wolnych miejsc w klasach. Wprowadzony limit 30 uczniów, po dwóch w jednej ławce, sprzyja koncentracji, indywidualizacji oraz przyswajaniu wiedzy. Nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie a uczniowie zapewniony jeden podręcznik na ławkę.

W każdy piątek odbywają się wewnętrzne egzaminy sprawdzające poziom nabytych umiejętności, w każdy weekend uczniowie najstarszej klasy mają zorganizowane zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego, natomiast dla wszystkich, każdego dnia po lekcjach, odbywają się zajęcia relaksacyjne, które prowadzą nauczyciele do późnych godzin popołudniowych.

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

Dla uczniów dwóch najstarszych klas, co dwa lata, fundacja organizuje wycieczkę edukacyjną do ogrodu zoologicznego w Entebbe, oddalonego od Kiruddu 3 godziny jazdy autokarem. Taka wycieczka jest wielkim wydarzeniem w życiu wiejskiego dziecka - dumnego ucznia szkoły Dzieci Afryki.

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

Podczas jej przebiegu realizowanych jest wiele celów poznawczych i edukacyjnych, pogłębiających i utrwalających wiedzę szkolną.

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

Dzieci mają także okazję spotkać rówieśników z innych szkół, które w tym samym czasie zwiedzają ogród zoologiczny, wspólnie później się bawiąc na placu zabaw, doświadczając radości z bycia dzieckiem.

Niecodzienna żywa lekcja znacznie poszerza horyzonty wiejskich uczniów, sprzyja rozwojowi i wyrównywaniu szans społecznych. Jej organizacja, dla 70 uczestników, wymaga znacznych nakładów pracy i pieniędzy (transport, wyżywienie, bilety wstępu do ZOO i na plac zabaw, ubezpieczenie).

Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie tego wyjątkowego – jak na warunki afrykańskie – projektu edukacyjnego. 

Dziękujemy za każdą wpłatę 💚

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0240929
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki