Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Moszczenica, małopolskie

Fundacja "Wyjdź z domu" jest młodą organizacją powstałą w 2012 r.   Została założona przez doświadczone i samodzielne osoby niepełnosprawne (prezes i wiceprezes zarządu) i wieloletnich wolontariuszy małopolskich stowarzyszeń (KLIKA z Krakowa i PATRONUS z Gorlic), posiadających w swoich rodzinach osoby niepełnosprawne.

Celem działania FWD jest wyciągnięcie osób niepełnosprawnych z domów i przekonanie ich, że wózek inwalidzki czy choroby nie skazują na bezczynność i marazm, lecz pomimo nich można w pełni funkcjonować w życiu społeczeństwa. FWD obecnie działa lokalnie, odnosząc się do mieszkańców powiatu gorlickiego. FWD działa w sposób ciągły, opierając się na wolontariacie i pracy członków zarządu, którzy wiele lat pracowali społecznie w innych organizacjach pozarządowych, nabierając potrzebnego doświadczenia.

Od początku działalności FWD może pochwalić się zdobyciem zaufania lokalnego społeczeństwa. W lutym 2013 r. przy dużym wsparciu finansowym lok. społ. oraz sponsorów zorganizowała "Wyprawę do Rzymu" osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego, w której trakcie 8 ON ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod opieką 5 opiekunów przez tydzień zwiedzało Watykan, Rzym i uczestniczyło w audiencji generalnej z Benedyktem XVI.


FWD nawiązała współpracę z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach, pomagając i ucząc młodzież w zakresie niesienia pomocy ON. Dzięki współpracy odbyło się 5 szkoleń wolontariuszy LCW, w których trakcie poznali oni zasady bezpiecznego poruszania się po mieście z ON, jak pokonywać bariery architektoniczne, jak rozmawiać i zachowywać się w towarzystwie ON.