Wyposaż z nami Hospicyjne Centrum Opiekuńcze!

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. od ponad 20 lat sprawuje opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi w ich własnych domach.

Wzrastająca liczba chorych będących pod opieką domową,
w tym również chorych wymagających opieki całodobowej, sprawiła że kilka lat temu rozpoczęto starania o wybudowanie nowej siedziby - hospicyjnego centrum opiekuńczego w którym znajdować się będzie :

-hospicjum stacjonarnym dla chorych wymagających opieki całodobowej

- w dzienny ośrodek opieki dla chorych mobilnych

-hospicjum domowe które tak jak dotychczas będzie  wsparać chorego, jego rodzinę i opiekunów w naturalnym środowisku

Ponadto prowadzone będzie:
- wsparcie psychologiczne dla chorych i opiekunów
-pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, socjalnych
- programy aktywizujące dla osób starszych
- zajęcia usprawniające (rehabilitacyjne) dla osób starszych i chorych - wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- rehabilitacyjnego

Jednak by w pełni wyposażyć hospicyjne centrum opiekuńcze wciąż brakuje nam 300.000 zł.  Pomóż nam zakupić niezbędny sprzęt i sam przybij nam choćby piątkę :) 

Za każdą złotówkę dziękujemy!

Wsparli

500 zł

Piotrek

10 zł

Wpłata anonimowa

20 zł

Marzena

40 zł

Wpłata anonimowa

10 zł

Monika

20 zł

Pawel

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,4%
1 213 zł Wsparło 27 osób CEL: 300 000 ZŁ