Wyposaż z nami Hospicyjne Centrum Opiekuńcze!

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. od ponad 20 lat sprawuje opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi w ich własnych domach.

Wzrastająca liczba chorych będących pod opieką domową,
w tym również chorych wymagających opieki całodobowej, sprawiła że kilka lat temu rozpoczęto starania o wybudowanie nowej siedziby - hospicyjnego centrum opiekuńczego w którym znajdować się będzie :

-hospicjum stacjonarnym dla chorych wymagających opieki całodobowej

- w dzienny ośrodek opieki dla chorych mobilnych

-hospicjum domowe które tak jak dotychczas będzie  wsparać chorego, jego rodzinę i opiekunów w naturalnym środowisku

Ponadto prowadzone będzie:
- wsparcie psychologiczne dla chorych i opiekunów
-pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, socjalnych
- programy aktywizujące dla osób starszych
- zajęcia usprawniające (rehabilitacyjne) dla osób starszych i chorych - wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- rehabilitacyjnego

Jednak by w pełni wyposażyć hospicyjne centrum opiekuńcze wciąż brakuje nam 300.000 zł.  Pomóż nam zakupić niezbędny sprzęt i sam przybij nam choćby piątkę :) 

Za każdą złotówkę dziękujemy!

Wsparli

10 zł

Sławek R

100 zł

Rodzina N.

5 zł

Anonimowy Pomagacz

2 zł

Sebastian

2 zł

Anonimowy Pomagacz

Zamiast pączka ;)
20 zł

Małgorzata Czapla

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
0,4%
1 213 zł Wsparło 27 osób CEL: 300 000 ZŁ