Wyprawki szkolno-przedszkolne dla potrzebujących

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Zbiórka zakończona

Wyprawki szkolno-przedszkolne dla potrzebujących

Cel zbiórki:

Zakup i wysyłka wyprawek szkolno-przedszkolnych dla chorych dzieci

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Nieskończone Możliwości
FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Rozpoczęcie: 4 Sierpnia 2023
Zakończenie: 25 Września 2023

Opis zbiórki

Fundacja Nieskończone Możliwości, podobnie jak w latach ubiegłych, we wrześniu planuje wysłać do potrzebujących wyprawki szkolno-przedszkolne. Obdarowanymi będzie grupa 70 dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle oraz chorych na choroby rzadkie ze szkół podstawowych, szkół specjalnych, przedszkoli i zerówek. Wszystkie te dzieci pochodzą z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Są to rodziny z całej Polski np. dzieci chore na mukowiscydozę, dzieci chore na choroby onkologiczne, choroby rzadkie oraz uczniowie zmagający się z innymi niepełnosprawnościami i schorzeniami przewlekłymi np. spektrum autyzmu.

Dla wszystkich tych rodzin dofinansowanie 300 zł w programie "Dobry Start" na wyprawkę szkolną jest niewystarczające w związku z większymi uzasadnionymi potrzebami, dużymi kosztami tych wydatków, ich wzrostem cen oraz comiesięcznymi nawet kilkutysięcznymi i większymi wydatkami na nierefundowaną rehabilitację, nierefundowane leki, specjalistyczną dietę, leczenie lub nie mają możliwości skorzystania z programu, jak uczniowie zerówek i przedszkoli. W tym roku rodziny te mocno zostały doświadczone również inflacją.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Od grudnia 2023 z Fundacją nawiązało kontakt niespełna 300 rodzin potrzebujących w trudnej sytuacji życiowej z chorym przewlekle lub dzieckiem z niepełnosprawnością. Niestety Fundacja nie dysponuje funduszami na pomoc im. Błagamy więc o pomoc.

Wszystkie rodziny są weryfikowane socjalnie przez Fundację Nieskończone Możliwości. Jak co roku ilość i zawartość paczek zależy od dostępnych funduszy na ten cel i jeśli sytuacja finansowa Fundacji oraz zbiórki pozwolą, liczba obdarowanych rodzin zostaje zwiększona. Dotychczas Fundacja wysyłała, począwszy od 2016 roku, ponad 365 paczek z wyprawkami szkolno-przedszkolnymi. W 2022 dzięki m.innymi kampanii w Siepomaga udało się obdarować paczką z wyprawką szkolną ponad 45 rodzin.

Dlatego prośba do Was, Drodzy Darczyńcy, w tym roku o pomoc w postaci datków i udostępnień zbiórki. Nie jesteśmy dużą organizacją i cel zbiórki jest dla nas dużą kwotą...

Zebrane darowizny pozwolą zrealizować wysyłkę wyprawek szkolno-przedszkolnych i dotrzeć do wielu rodzin potrzebujących. Koszt jednostkowy wysyłki to koszt stworzenia paczki z wyprawką szkolną (przybory, zeszyty, bloki, kredki, farby, pisaki, pióro, długopisy, ołówki, w niektórych przypadkach tornister/torba) oraz jej wysyłka.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Paczki zawierają również tradycyjnie wyprawkę dla zdrowego rodzeństwa danego dziecka niepełnosprawnego/chorego przewlekle, aby nie czuło się pokrzywdzone.

Wysyłka jest planowana w I połowie września 2023 oraz w II połowie września ewentualnych dodatkowych paczek.

Dziękujemy za okazaną pomoc i każdą nawet najmniejszą darowiznę :) Każde wsparcie na rzecz tej akcji jest dla nas wielką radością. Pomaganie innym to możliwość dzielenia się dobrem, a jego nigdy nie jest za dużo. Szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie człowiek i bez chorób musi walczyć z przeciwnościami losu.

Warto sprawić radość i przywołać uśmiech u osób, których los nie oszczędza, a codzienność bywa trudna i bolesna.

Dziękujemy za każdą kwotę wsparcia!

Obserwuj ważne zbiórki