Yuliia Skyrda

Доброго дня, я, донька Полiна(8 рокiв), син Ярослав (17 рокiв) та мама приiхала до Польщи з Харкова у зв'язку з вiйною на Батькiвщинi. Велика вдячнiсть вашiй краiнi за прихисток. Але на серцi бiль, так як на Украiнi залишилися чоловiк, брат, тато, за якими ми дуже сумуемо.

Dzień dobry, ja, córka Polina (8 lat), syn Jarosław (17 lat) i mama przyjechaliśmy do Polski z Charkowa w związku z wojną na naszej Ojczyźnie. Bardzo dziękujemy Waszemu kraju za schron Ale serce nas boli, bo w Ukrainie zostali mąż, brat, tato, za którymi bardzo tęsknimy...

---

*Środki zebrane na tej zbiórce w całości trafią do potrzebującego.

Wsparli

5 000 zł

Wpłata anonimowa

5 000 zł
Wsparła 1 osoba